Introduction

Wynajęcie stancji powinno, dla bezpieczeństwa obu stron, zaczynać się od podpisania stosownej umowy. Wielu właścicieli mieszkań rezygnuje z tego, ponieważ wiąże się to z koniecznością odprowadzania stosownego podatku do Urzędu Skarbowego. Ale jeśli nie znamy dobrze osoby, od której mamy zamiar wynająć mieszkanie lub pokój, powinniśmy jednak upierać się, by owa umowa została podpisana. Wynajmowanie mieszkania to taka sama transakcja handlowa jak np. kupowanie butów i trzeba mieć jakiś dokument, który będzie upoważniał nas do korzystania z niego i dochodzenia swoich praw w razie jakiś spornych sytuacji. Umowa najmu stancji chroni też rzecz jasna właściciela lokalu przed nieuczciwym najemcą. Taki dokument musi zawierać datę zawarcia; dokładne dane wynajmujących, łącznie z nr PESEL i NIP; dokładny adres i metraż wynajmowanego lokalu; musi być podany okres, na jaki jest wynajmowany; wyszczególnione musi być, za co płaci osoba wynajmująca i podana kwota samego najmu i data, do której ma ona wpływać do właściciela; wysokość kaucji, sposób jej oddania i podanie roszczeń, które mogą spowodować przepadek kaucji; powinien być też spisany akapit o ewentualnym wypowiedzeniu umowy przez najemcę, jeśli wynajmujący nie wywiązuje się ze swoich obowiązków względem mieszkania, niszczy je i zakłóca spokój sąsiadom- wypowiedzenie powinno trafić do wynajmującego przynajmniej na miesiąc przed rozwiązaniem najmu. W umowie trzeba też napisać, że w dniu jej podpisania wynajmujący otrzymał do mieszkania komplet kluczy. Najemca może też zaznaczyć w umowie, że nie zgadza się na wszelkiego rodzaju przeróbki i remonty lub mieszkanie ma wrócić do stanu sprzed wprowadzenia się wynajmującego. Ma prawo być wpuszczany do swojego lokalu, aby sprawdzić jego stan. Wynajmujący powinien zabezpieczyć się zapisem, że nie będzie odpowiadał za zniszczenia spowodowane losowo, czyli pożary i zalania niespowodowane przez niego lub włamań. Warto też spisać załącznik, który będzie zawierał listę sprzętów znajdujących się w wynajmowanym lokalu by uniknąć oskarżeń przed kradzieżą. Umowę podpisuję się w dwóch egzemplarzach. Jak widać korzyści z zawarcia umowy najmu stancji są obopólne. Wynajmujący ma pewność, że dostanie wynajęty lokal ze stałą opłatą, której najemca nie podniesie w trakcie jej trwania, a właściciel stancji ma pewność, że jeśli najemca okaże się nieuczciwy będzie miał podstawy prawne, by założyć mu sprawę w sądzie o pokrycie szkód i zapłatę zobowiązań.